1.  
  2.  
  3.  
  4. DVD COMAND ONLINE NTG
  5.  
  6.  
  7.  

Other images in GARMIN MAP PILOT- DVD COMAND Online NTG

DVD COMAND ONLINE NTG

LYNGUYEN
Sign in to follow this  
Followers 0

Gần đây có rất nhiều xe của Mercedes được trang bị DVD COMAND Online Head Unit. Và đối với những chiếc xe này, cách duy nhất để cài đặt điều hướng là mua Cơ sở dữ liệu MAP và mã được cấp phép.    

 • Điều hướng MAP trên DVD COMAND trực tuyến NTG 5.x được lưu trữ trong Ổ cứng của Thiết bị Đầu.
 • Mỗi mã được cấp phép chỉ được sử dụng cho một chiếc xe. Nó KHÔNG thể được sử dụng để kích hoạt MAP trên xe thứ hai của Mercedes.

Để mua cả Cơ sở dữ liệu MAP và Mã được cấp phép, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Thanh toán phải được chuyển qua Paypal mà tất cả người mua được bảo vệ bởi chương trình Paypal  cho bất kỳ ai ở bên ngoài Việt Nam. 

Sau khi hoàn tất thanh toán, đây là hướng dẫn để bạn theo dõi và cập nhật Điều hướng MAP trên xe Mercedes của bạn.

Trước hết, hãy chắc chắn rằng bạn đã nhận được tệp cập nhật cho thiết bị Mercedes COMAND Online NTG 5.5 (2015-2018), được mua từ C3TEK.biz cho quốc gia bạn đã chỉ định. 

Để biết thêm thông tin, bấm vào đây:  https://c3tek.biz/en/navlation-dvd-comand-aps-southeast-asia

Liên hệ: (08:00) 903485187

WhatsApp: (08:00) 903485187

Email: Lyntt@c3tek.biz


Sign in to follow this  
Followers 0

From the album

 • 1 image
 • 0 comments


0 Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now